Điều kiện sử dụng

Vui lòng đọc kĩ các điều khoản sau trước khi sử dụng trang website www.banhran.vn (sau đây gọi là “Website”), website được quản trị và duy trì bởi Công Ty Ajinomoto Việt Nam (sau đây gọi là “Ajinomoto Việt Nam”). Khi sử dụng  Website, Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng (sau đây gọi tắt là “Điều kiện Sử dụng”) được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, Quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại Điều kiện Sử dụng. Ajinomoto Việt Nam có quyền that đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của Điều kiện Sử dụng tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Quý khách vẫn tiếp tục sử dụng Website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Quý khách đã chấp nhận các thay đổi đó.

1. TRÌNH DUYỆT

Trừ những trường hợp đặc biệt, nội dung trên Website này được thể hiện tốt nhất trên các trình duyệt sau:

  • Microsoft Edge mới nhất
  • Chrome 59 hoặc phiên bản mới hơn
  • Mozilla Firefox 54 hoặc các phiên bản mới hơn
  • Trang web này được xây dựng bằng HTML 5 và yêu cầu trình duyệt mới nhất để có thể hiển thị tốt nhất.

Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình trong việc thể hiện tốt nhất các nội dung văn bản. Nếu bạn gặp bất kỳ trục trặc nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

2. TÍNH CHẤT CỦA THÔNG TIN HIỂN THỊ

Các nội dung hiển thị trên Website nhằm mục đích cung cấp thông tin về Ajinomoto Việt Nam, về các sản phẩm và các hoạt động quảng bá sản phẩm của Ajinomoto Việt Nam.

Bên cạnh đó, khi làm thành viên Website, bạn sẽ được nhận thông tin từ Ajinomoto Việt Nam bao gồm thông tin khuyến mãi về những sản phẩm của Ajinomoto Việt Nam.

3. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Ajinomoto Việt Nam luôn cố gắng hết mình để mọi thông tin trên Website đều chính xác. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính chất kịp thời của thông tin, tính áp dụng hoặc về tổn thất có thể xảy ra do căn cứ vào thông tin trên Website này.

Ajinomoto Việt Nam không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi việc sử dụng hoặc không sử dụng được Website này.

Ajinomoto Việt Nam và các nhà cung cấp khác cũng từ chối trách nhiệm đưa hay đưa ra bảo đảm rằng Website sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay bất cứ đảm bảo nào về tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin.

4. BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

Tất cả các quyền Sở Hữu Trí Tuệ của nội dung được đăng tải trên Website này (nội dung bằng chữ, hình ảnh, âm thanh, các chương trình…) đều thuộc về và là tài sản của Ajinomoto Việt Nam. Những nội dung này không được sử dụng, sao chép hoặc thay đổi mà không có sự đồng ý của Ajinomoto Việt Nam, ngoại trừ các trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật. Nếu bạn muốn đăng tải nội dung từ Website này cho sách, tạp chí hoặc CD-ROM, bạn cần sự đồng ý của Ajinomoto Việt Nam. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Trong trường hợp có những nội dung khác đăng tải trên Website không thuộc quyền Sở Hữu Trí Tuệ của Ajinomoto Việt Nam, chúng tôi sẽ ghi rõ nguồn.

5. ĐIỀU CHỈNH VÀ SỬA ĐỔI

Ajinomoto Việt Nam bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của Website vào bất cứ thời điểm nào và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi những thay đổi, xóa bỏ thông tin, hoặc ngưng hoạt động của Website.

6. LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB KHÁC

Website này có thể chứa đựng những liên kết đến các website của bên thứ ba. Website này được quản lý độc lập và duy trì bởi các công ty hay cá nhân của bên thứ ba, vì vậy, Ajinomoto Việt Nam không kiểm soát các liên kết ấy.

Ajinomoto Việt Nam không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gây ra từ các liên kết bên ngoài này. Vui lòng sử dụng các liên kết ngoài sau khi đồng ý với các điều khoản được cung cấp từ chính website ấy.

Ajinomoto Việt Nam cung cấp liên kết đến các website của bên thứ ba để tiện cho việc sử dụng của bạn và không chủ ý khuyến khích việc sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ từ các website đó.

Ngoài ra, Ajinomoto Việt Nam không liên quan hay tham gia vào bất kỳ tổ chức hoặc liên kết với các tập đoàn, chủ quản của các website này.

7. LUẬT ÁP DỤNG VÀ PHẠM VI QUYỀN LỢI

Các điều khoản, điều kiện và nội dung của Website này chịu sự điều chỉnh theo pháp luật áp dụng của Việt Nam. Tất cả các tranh chấp phát sinh từ các điều khoản này nếu không giải quyết được bằng biện pháp thương lượng sẽ được đệ trình lên Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam.

8. THÀNH VIÊN WEBSITE www.banhran.vn

Để trở thành thành viên, bạn phải cam kết đồng ý với các điều khoản dưới đây. Chúng tôi có thể thay đổi lại những điều khoản này vào bất cứ lúc nào và chúng tôi sẽ cố gắng thông báo đến bạn kịp thời.

Bạn cam kết không gửi bất cứ bài viết có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ của website này hay luật pháp quốc tế. Nếu vẫn cố tình vi phạm, ngay lập tức bạn sẽ bị cấm tham gia vào website. Địa chỉ IP của tất cả các bài viết đều được ghi nhận lại để bảo vệ các điều khoản cam kết này trong trường hợp bạn không tuân thủ.

9. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN KHÁC

Các điều khoản khác của chính sách bảo mật thông tin sẽ là một phần không thể tách rời với điều kiện sử dụng Website này.