a href là gì | Tạo liên kết bằng thẻ a href trong html

Đăng ngày 21/11/2022

href

a href là một thẻ html rất quan trọng, thường được sử dụng để tạo liên kết trong html. Thẻ a có nhiều thuộc tính giúp chúng ta có thể dễ dàng tạo liên kết đến các đường link, trang web, email hay tập tin…

Cú pháp: <a href=”liên kết liên kết” >Nội dung liên kết</a>

Bạn nhớ rằng bạn phải đóng thẻ khi mở thẻ: <a> </a>. Dưới đây là một ví dụ cơ bản về thẻ .

.

xem pen a href | cách tạo liên kết trong html trên codepen.dark bằng alantien (@alantien)

Các trình duyệt hỗ trợ thẻ tạo liên kết trong html

Mặc định là màu xanh lam (blue) khi thẻ liên kết được sử dụng trong html, và được gạch chân nếu liên kết không sử dụng css.

Ví dụ về sử dụng thẻ để tạo liên kết trong html

Liên kết email ở định dạng html

Liên kết mở tệp .doc bằng html

Văn bản neo trong html

Trong html thẻ ; cực kỳ quan trọng nó có thể giúp chúng ta tạo các liên kết cần thiết trong thiết kế. Chúng tôi sử dụng thẻ ở mọi nơi trong html và không có quy tắc nào cho thẻ. Thẻ a cung cấp cho chúng tôi các thuộc tính dựa trên mục đích sử dụng của bạn. Sau đây là một số thuộc tính quan trọng của thẻ trong html.

tao-lien-ket-bang-the-a-trong-html

Thuộc tính tiêu đề trong thẻ

Cú pháp: <a href=”link link” title=”link title” >Nội dung liên kết</a>.

Thuộc tính tiêu đề

giúp người dùng hoặc rô-bốt hiểu nội dung của liên kết. Điều này là tuyệt vời cho trang web của chúng tôi.

thuộc tính taget

Chúng tôi có các thuộc tính mục tiêu phổ biến sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *