Bằng độc quyền sáng chế (Patent) là gì?

Đăng ngày 22/11/2022

Bằng sáng chế là tên gọi do cơ quan chính phủ có thẩm quyền (hoặc cơ quan khu vực đại diện cho một số quốc gia) cấp dựa trên đơn đăng ký bằng sáng chế. Bằng sáng chế mô tả sáng chế và thiết lập các điều kiện pháp lý theo đó sáng chế đã được cấp bằng sáng chế chỉ có thể được sử dụng bình thường (sản xuất, sử dụng, sử dụng, bán, nhập khẩu).

“Sáng chế” đề cập đến giải pháp kỹ thuật cho một vấn đề cụ thể trong lĩnh vực kỹ thuật. Sáng chế có thể liên quan đến một sản phẩm hoặc một quy trình. Việc bảo hộ sáng chế bị giới hạn về thời gian (thường là 20 năm).

Bằng sáng chế và bằng sáng chế tiện ích

Tại Việt Nam (và một số nước khác), sáng chế có thể được bảo hộ bằng cách đăng ký dưới tên gọi “giải pháp hữu ích”. Khi giải pháp kỹ thuật không đáp ứng điều kiện về trình độ sáng tạo thì giải pháp đó không thể được bảo hộ với tư cách là sáng chế mà chỉ được bảo hộ với tư cách là “giải pháp thực tiễn”. Để hiểu rõ hơn về Cấp độ sáng tạo, hãy xem bài viết này.

Nhìn chung, tiêu chuẩn bảo hộ giải pháp hữu ích có phần ít khắt khe hơn so với sáng chế (đặc biệt là trình độ sáng tạo), mức phí cũng thấp hơn, thời gian bảo hộ ngắn hơn. Tuy nhiên, quyền đối với giải pháp thực tế tương tự như quyền đối với bằng sáng chế.

Bằng sáng chế thường được gọi là “độc quyền”, có nghĩa là người khác không thể khai thác phát minh đã được cấp bằng sáng chế trong nước

/strong> trừ khi chủ sở hữu đồng ý khai thác. Người được cấp bằng sáng chế có quyền ngăn cản người khác khai thác thương mại phát minh của họ, thường là quyền ngăn cản người khác chế tạo, sử dụng hoặc bán phát minh của họ.

Bằng sáng chế là gì?

Quyền khởi kiện bất kỳ ai khai thác sáng chế đã được cấp bằng độc quyền ở quốc gia này mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu là quyền quan trọng nhất của chủ sở hữu vì nó cho phép anh ta có được những lợi ích vật chất mà anh ta được hưởng nhờ công sức và trí tuệ của mình. khuyến khích lao động và hoàn trả chi phí nghiên cứu và thử nghiệm dẫn đến phát minh.

Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh rằng tiểu bang cấp bằng sáng chế, nhưng tiểu bang không tự động thực thi bằng sáng chế, thường là theo luật dân sự, bởi chủ sở hữu đối với bất kỳ hành vi vi phạm quyền bằng sáng chế nào của chủ sở hữu . Do đó, chủ sở hữu bằng sáng chế phải là “cảnh sát” của chính họ (xem thêm: Thực thi quyền sở hữu trí tuệ)

Nói tóm lại, bằng sáng chế là sáng chế bảo vệ do nhà nước cấp cho nhà phát minh nhằm ngăn chặn người khác khai thác thương mại sáng chế trong một thời gian nhất định để đổi lấy việc tiết lộ sáng chế để nhân loại có thể hưởng lợi từ nó. Do đó, bộc lộ bằng sáng chế là một yếu tố quan trọng được xem xét trong bất kỳ quy trình đăng ký bằng sáng chế nào.

Nguồn: Sổ tay Sở hữu Trí tuệ wipo

Ngày cập nhật: 09/11/2019

Xin lưu ý: Nội dung và các văn bản pháp luật được dẫn chiếu trong bài viết có thể đã lỗi thời khi bạn xem bài viết. Để biết thông tin đầy đủ và chính xác nhất, vui lòng gọi tới hotline để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *