We analyzed 4 million Google Search Results Here’s What We Learned About Organic Click Through Rate

Đăng ngày 24/11/2022

Chúng tôi đã phân tích 4 triệu kết quả tìm kiếm của Google để hiểu rõ hơn về tỷ lệ nhấp không phải trả tiền.

Đầu tiên, chúng tôi đã phân tích dữ liệu tỷ lệ nhấp cho 1.312.881 trang và 12.166.560 truy vấn tìm kiếm.

Sau đó, chúng tôi đã xem xét các yếu tố như độ dài thẻ tiêu đề, tình cảm và mô tả meta ảnh hưởng như thế nào đến CTR không phải trả tiền.

Nhờ dữ liệu do semrush cung cấp, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu tỷ lệ nhấp từ một số tài khoản google search console khác nhau.

Không cần nói nhiều, cùng xem kết quả nào.

Dưới đây là tóm tắt những phát hiện chính của chúng tôi:

1. Tỷ lệ nhấp trung bình của kết quả tìm kiếm không phải trả tiền số một của Google là 27,6%.

2. Kết quả không phải trả tiền được xếp hạng #1 có nhiều khả năng nhận được nhấp chuột hơn 10 lần so với trang được xếp hạng #10.

3. Vị trí 8-10 có CTR tự nhiên gần như giống nhau. Vì vậy, di chuyển lên một vài vị trí từ cuối trang chủ có thể sẽ không dẫn đến nhiều lưu lượng truy cập không phải trả tiền hơn.

4. Trung bình, tăng 1 vị trí trong kết quả tìm kiếm làm tăng CTR thêm 2,8%. Tuy nhiên, nó phụ thuộc vào nơi bạn đang chuyển đến. Di chuyển từ vị trí #3 lên vị trí #2 thường dẫn đến sự gia tăng đáng kể về CTR. Tuy nhiên, việc chuyển từ #10 lên #9 không tạo ra sự khác biệt đáng kể về mặt thống kê.

5. Các tiêu đề có và không có câu hỏi có tỷ lệ nhấp tương tự nhau.

6. Thẻ tiêu đề từ 40 đến 60 ký tự có tỷ lệ nhấp chuột cao nhất. Theo dữ liệu của chúng tôi, các trang có thẻ tiêu đề từ 40 đến 60 ký tự có tỷ lệ nhấp cao hơn tk% so với các trang nằm ngoài phạm vi đó.

7. Từ khóa dài hơn có xu hướng có CTR cao hơn: Từ khóa có độ dài từ 10-15 từ nhận được số nhấp chuột nhiều hơn 1,76 lần so với cụm từ một từ.

8. URL chứa các cụm từ tương tự với từ khóa tỷ lệ nhấp cao hơn 45% so với URL không có từ khóa.

9. Tiêu đề tích cực có thể tăng CTR của bạn. Chúng tôi nhận thấy rằng các tiêu đề có cảm xúc tích cực đã tăng CTR khoảng 4%.

Tôi có dữ liệu và thông tin chi tiết về phân tích của chúng tôi bên dưới.

Kết quả số 1 trong google nhận được 27,6% tổng số lần nhấp

Mục tiêu ban đầu trong nghiên cứu của chúng tôi là thiết lập điểm chuẩn CTR.

Khi sử dụng bộ dữ liệu đầy đủ gồm khoảng 4 triệu kết quả, chúng tôi nhận thấy rằng kết quả số 1 có tỷ lệ nhấp cao nhất (cho đến nay).

Chúng tôi cũng nhận thấy rằng tỷ lệ nhấp chuột giảm đáng kể bắt đầu từ trang kết quả thứ hai.

Trên thực tế, chỉ 0,63% người tìm kiếm trên Google nhấp qua nội dung trên trang thứ hai.

Xu hướng CTR này nhất quán với các nghiên cứu ngành CTR khác, chẳng hạn như nghiên cứu này từ Xếp hạng web nâng cao.

Sau khi phân tích dữ liệu đã làm sạch, chúng tôi nhận thấy rằng kết quả số một trong google có tỷ lệ nhấp là 27,6%.

Dưới đây là bảng phân tích CTR đầy đủ của các kết quả không phải trả tiền trên trang đầu tiên của Google:

Như bạn có thể thấy, kết quả được xếp hạng #1 trong google có tỷ lệ nhấp chuột cao hơn gấp 10 lần so với kết quả được xếp hạng #10.

Phát hiện này sẽ không gây ngạc nhiên cho bất kỳ ai đã làm việc trong lĩnh vực SEO trong một thời gian dài. Không có gì bí mật rằng vị trí số một đáng giá hơn nhiều so với bất kỳ vị trí nào khác.

Chúng tôi cũng đã xem xét CTR cho các từ khóa có thương hiệu.

Như bạn có thể thấy, các cụm từ tìm kiếm có thương hiệu có tỷ lệ nhấp cao hơn đáng kể cho kết quả hàng đầu so với các cụm từ tìm kiếm không có thương hiệu. Điều này có thể là do đây chủ yếu là các truy vấn điều hướng.

Điểm chính: Kết quả số 1 trên Google chiếm 27,6% tổng số nhấp chuột.

CTR không phải trả tiền tăng vọt ở vị trí thứ 8…sau đó lại tăng vọt ở vị trí thứ 2

Như tôi đã trình bày, kết quả số 1 của Google (cho đến nay) có tỷ lệ nhấp chuột cao nhất.

Tuy nhiên, vẫn có những nhấp chuột nằm ngoài vị trí trên cùng.

Cụ thể, mặc dù CTR tương đối bằng phẳng ở cuối trang đầu tiên (vị trí #9 và #10), nhưng CTR lại tăng đột biến đáng chú ý ở vị trí #8.

Điều này cho thấy hai điều:

 1. Hầu hết người dùng sẽ không nhìn vào phần cuối của serps
 2. Việc chuyển từ vị trí 9 lên vị trí 8 có thể dẫn đến CTR tăng đáng kể.
 3. Chúng tôi nhận thấy CTR tăng mạnh khác bắt đầu từ vị trí #2.

  Điều này có thể là do kết quả #2 thường xuất hiện trong màn hình đầu tiên đối với các kết quả không có quảng cáo hoặc tính năng tìm kiếm.

  Trên thực tế, chúng tôi nhận thấy rằng 3 kết quả tìm kiếm hàng đầu của Google nhận được 54,4% tổng số lần nhấp.

  Điểm quan trọng: Dữ liệu của chúng tôi cho thấy rằng “xếp hạng trên trang đầu tiên” có thể không phải là một mục tiêu SEO có giá trị. Thay vào đó, tất cả chỉ là đứng đầu (hoặc ít nhất là top 2). 3 kết quả không phải trả tiền hàng đầu nhận được hơn một nửa số lần nhấp.

  Di chuyển một vị trí tăng CTR lên 32,3%

  Chúng tôi nhận thấy rằng, mọi thứ đều bình đẳng, tăng một vị trí trong google dẫn đến CTR tương đối tăng 32,3%.

  Tuy nhiên, mức tăng CTR này không được phân bổ đều. Thậm chí không đóng cửa.

  Tác động CTR của việc di chuyển lên trong serps khác nhau tùy theo vị trí.

  Ví dụ: di chuyển từ vị trí #10 lên #9 dẫn đến số nhấp chuột tăng 11%.

  Tuy nhiên, di chuyển từ vị trí thứ 2 lên vị trí thứ nhất sẽ tăng số lần nhấp lên 74,5%.

  Điểm chính: Tăng một vị trí trong google sẽ tăng CTR tuyệt đối của bạn lên trung bình 2,8%. Tuy nhiên, mức tăng này phụ thuộc phần lớn vào vị trí. Chúng tôi nhận thấy rằng mức tăng CTR lớn nhất đến từ vị trí thứ 2 lên vị trí thứ 1, dẫn đến mức tăng CTR tương đối là 74,5%.

  Hầu hết các trang web nhận được 25,1 lần nhấp cho mỗi truy vấn

  Chúng tôi cũng đã xem xét có bao nhiêu trong số tất cả các truy vấn được báo cáo trong Google Search Console dẫn đến nhấp chuột.

  Đầu tiên, chúng tôi nhận thấy rằng hầu hết các truy vấn mà một trang web được xếp hạng trong google nhận được rất ít hiển thị.

  Trên thực tế, 90,3% tất cả truy vấn trong tập dữ liệu của chúng tôi có 10 lần hiển thị trở xuống.

  Điều này cho thấy rằng hầu hết các từ khóa mà trang web xếp hạng là những từ khóa đuôi dài có lượng tìm kiếm thấp. Hoặc trang web không xếp hạng tốt trên các điều khoản đó. hoặc cả hai.

  Và có thể do số lần hiển thị thấp nên hầu hết các truy vấn chỉ mang lại một số lượng nhấp chuột nhỏ (25,1 mỗi truy vấn).

  Bài học rút ra: “xếp hạng cho từ khóa x” có thể không phải là một số liệu seo có giá trị. Đó là bởi vì hầu hết các trang xếp hạng cho các từ khóa có lượng tìm kiếm rất ít. Thay vào đó, hầu hết các hiển thị và nhấp chuột có xu hướng đến từ tương đối ít truy vấn.

  Các tiêu đề có câu hỏi và không có câu hỏi có tỷ lệ nhấp tương tự nhau

  Chúng tôi đã so sánh CTR không phải trả tiền trung bình giữa các tiêu đề có và không có câu hỏi.

  (Chúng tôi định nghĩa câu hỏi là sử dụng cụm từ “làm thế nào, tại sao, cái gì, ai” hoặc tiêu đề có dấu chấm hỏi.)

  Chúng tôi nhận thấy rằng câu hỏi có tiêu đề có tỷ lệ nhấp cao hơn một chút so với tiêu đề không có câu hỏi.

  Dưới đây là bảng phân tích CTR đầy đủ cho 10 kết quả hàng đầu.

  Tuy nhiên, sự khác biệt về CTR (15,5% so với 16,3%) là không đáng kể.

  Các nghiên cứu về tỷ lệ nhấp chuột vào dòng tiêu đề khác, chẳng hạn như nghiên cứu này được đăng trên Tạp chí Ảnh hưởng Xã hội, đã phát hiện ra rằng các câu hỏi có thể làm tăng tỷ lệ nhấp chuột trên mạng xã hội.

  Mọi người nghĩ rằng các câu hỏi cũng có thể cải thiện tỷ lệ nhấp chuột trong google bởi vì khi ai đó tìm kiếm ai đó trên google, họ thực sự đang tìm kiếm câu trả lời cho một câu hỏi.

  (Rốt cuộc chúng được gọi là “truy vấn”.)

  Và sử dụng tiêu đề câu hỏi để xác nhận với người đọc rằng kết quả của bạn chứa câu trả lời cho câu hỏi chính xác của họ. Tuy nhiên, dữ liệu của chúng tôi không hỗ trợ điều này.

  Điểm chính: Thẻ tiêu đề dựa trên câu hỏi hoạt động tương tự như thẻ tiêu đề không phải câu hỏi về tỷ lệ nhấp không phải trả tiền.

  Tỷ lệ nhấp cao nhất đối với thẻ tiêu đề từ 40 đến 60 ký tự

  Độ dài thẻ tiêu đề lý tưởng là bao nhiêu? Bạn có nên giữ tiêu đề của bạn ngắn và hấp dẫn? Hoặc sử dụng tiêu đề dài với nhiều thông tin nội dung?

  Dựa trên dữ liệu của chúng tôi, bạn muốn nhắm đến một nơi nào đó ở giữa.

  Cụ thể, chúng tôi nhận thấy rằng dòng tiêu đề 40-60 ký tự có CTR không phải trả tiền cao nhất.

  Kết quả tương tự khi nhìn vào số từ trong thẻ tiêu đề.

  Mặc dù thẻ tiêu đề dài có thể tốt cho SEO (tiêu đề dài hơn = nhiều từ khóa hơn), nhưng điều này có thể được bù đắp một phần bởi CTR không phải trả tiền thấp hơn.

  Trên thực tế, etsy đã thử nghiệm nhiều biến thể của thẻ tiêu đề như một phần của thử nghiệm SEO quy mô lớn. Họ nhận thấy rằng “trong kết quả của chúng tôi, thẻ tiêu đề ngắn hơn hoạt động tốt hơn thẻ tiêu đề dài hơn.”

  Tác giả của bài đăng này đưa ra giả thuyết rằng các tiêu đề ngắn hơn có thể hoạt động tốt hơn trên Google do kết hợp truy vấn. Tuy nhiên, dựa trên phân tích của chúng tôi, CTR cũng có thể đóng vai trò giải thích tại sao các dòng tiêu đề ngắn và trung bình hoạt động tốt nhất.

  Bài học rút ra: Thẻ tiêu đề từ 40 đến 60 ký tự có tỷ lệ nhấp không phải trả tiền tốt nhất. Các tiêu đề trong phạm vi này có tỷ lệ nhấp trung bình cao hơn 8,9% so với các tiêu đề bên ngoài phạm vi này.

  Từ khóa dài hơn có xu hướng có CTR tổng thể cao hơn

  Chúng tôi quyết định điều tra bất kỳ mối tương quan tiềm ẩn nào giữa độ dài từ khóa và CTR.

  Đối với phân tích này, chúng tôi chỉ xem xét vị trí số 1.

  Như bạn có thể thấy trong bảng bên dưới, các từ khóa dài có CTR cao hơn đáng kể so với các từ khóa ngắn hơn.

  Trên thực tế, các từ khóa có độ dài từ 10-15 từ nhận được số nhấp chuột nhiều hơn 2,62 lần so với các cụm từ đơn từ.

  Điều này có thể là do các từ khóa dài hơn ngụ ý mục đích tìm kiếm rất cụ thể. Điều này có nghĩa là người dùng biết chính xác những gì họ đang tìm kiếm và do đó có nhiều khả năng nhấp chuột hơn.

  Google cũng biết người dùng muốn gì. Do đó có khả năng cung cấp kết quả tương quan cao.

  Mặt khác, các thuật ngữ rộng thường có “ý định hỗn hợp”. Điều này có nghĩa là người dùng cần duyệt kết quả để tìm kết quả phù hợp với tìm kiếm của họ (hoặc tìm kiếm lại bằng truy vấn mới được cấp quyền).

  Điểm chính: Từ khóa dài nhận được số lần nhấp nhiều hơn 1,76 lần trong các trang tìm kiếm không phải trả tiền (đặc biệt là vị trí 1) so với từ khóa rất ngắn.

  URL có nhiều từ khóa được liên kết với CTR cao hơn

  Chúng tôi muốn xem liệu các URL giàu từ khóa có tác động tích cực đến CTR hay không.

  Ví dụ: giả sử ai đó tìm kiếm “du lịch cuối tuần”. Một url như travel.com/weekend-trips có CTR cao hơn travel.com/travel-page không?

  Để hoàn thành phân tích này, chúng tôi đã xem xét từng truy vấn tìm kiếm, so sánh chúng với các URL và cung cấp chỉ mục tương tự từ 0% đến 100%.

  Giá trị 0% cho biết hai từ hoàn toàn không giống nhau, trong khi giá trị 100% cho biết từ khớp chính xác. Chúng tôi bỏ qua tất cả các dấu câu và ký hiệu.

  Trên thực tế, chúng tôi đã tìm thấy mối tương quan đáng kể giữa các URL giàu từ khóa và CTR không phải trả tiền:

  Tuy nhiên, điều đáng chú ý là chỉ 6,3% URL trong mẫu của chúng tôi có độ tương đồng trên 80%. Điều này có nghĩa là URL là một trong nhiều yếu tố có thể dẫn đến CTR cao.

  Mặc dù có kết hợp từ khóa truy vấn hoàn hảo dẫn đến CTR cao nhất, nhưng dữ liệu của chúng tôi cho thấy rằng các url khớp một phần với truy vấn cũng có thể làm tăng đáng kể CTR.

  Các nguyên tắc SEO của Google nhắc nhở quản trị viên web rằng url trang của bạn sẽ xuất hiện trong serps. Họ khuyên bạn nên sử dụng “URL chứa các từ liên quan đến nội dung trang web của bạn…”.

  Một bài báo năm 2012 của Microsoft đã phát hiện ra rằng “các miền đáng tin cậy” có tỷ lệ nhấp chuột cao hơn trong các công cụ tìm kiếm so với các miền mà mọi người không quen thuộc.

  Lý thuyết đằng sau điều này là người dùng công cụ tìm kiếm sử dụng URL của một trang để tìm ra những gì phù hợp nhất với truy vấn của họ.

  Kết quả rút ra chính: Chúng tôi nhận thấy rằng các trang có toàn bộ hoặc một phần truy vấn phù hợp (trong đó toàn bộ truy vấn tìm kiếm nằm trong url) có tỷ lệ nhấp cao hơn đáng kể. Không khớp (không có cụm từ truy vấn tìm kiếm nào khớp với url).

  Các dòng tiêu đề tích cực có thể tăng CTR không phải trả tiền

  Dữ liệu của chúng tôi cho thấy rằng các tiêu đề có cảm xúc tích cực có tỷ lệ nhấp cao hơn so với các tiêu đề tiêu cực hoặc không có cảm xúc.

  Cụ thể, chúng tôi nhận thấy rằng các dòng tiêu đề tích cực có CTR tuyệt đối cao hơn 4,1% so với các dòng tiêu đề tiêu cực.

  Chúng tôi đã xác định cảm xúc của từng dòng tiêu đề bằng mô hình máy học. Dưới đây là một số ví dụ về cảm xúc mà mô hình của chúng tôi đã xác định là tích cực, trung lập hoặc tiêu cực:

  Một số nghiên cứu trong ngành, bao gồm cả nghiên cứu này từ buzzsumo, đã tìm thấy mối tương quan giữa các tiêu đề gây xúc động và mức độ tương tác.

  Tuy nhiên, tôi không thể tìm thấy bất kỳ nghiên cứu ngành nào xem xét cụ thể mối quan hệ giữa thẻ tiêu đề cảm xúc và tỷ lệ nhấp không phải trả tiền của Google.

  Ít nhất là theo dữ liệu của chúng tôi, các tiêu đề mang lại cảm xúc tích cực có thể dẫn đến tỷ lệ nhấp chuột cao hơn trong các kết quả không phải trả tiền.

  Bài học rút ra: Các dòng tiêu đề có cảm xúc tích cực có tỷ lệ nhấp không phải trả tiền cao hơn so với các dòng tiêu đề khác. Tiêu đề trung lập hoặc tiêu cực.

  Tóm tắt và kết luận

  Một lần nữa, tôi xin cảm ơn semrush đã giúp thực hiện nghiên cứu này.

  Bây giờ tôi muốn nghe ý kiến ​​từ bạn:

  Bạn rút ra được điều gì đầu tiên từ nghiên cứu này?

  Hoặc bạn có thể có một câu hỏi.

  Dù bằng cách nào, vui lòng tiếp tục và để lại nhận xét bên dưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *