For The Sake Of là gì và cấu trúc Test  trong Tiếng Anh

Đăng ngày 23/11/2022

Bạn nghe nhiều người nói về trật tự nhưng bản thân bạn lại không biết nó là gì? Bạn muốn tìm hiểu thêm về cấu trúc và cách sử dụng của cụm từ for sake of. Hãy cùng studytienganh.vn tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề trên qua bài viết dưới đây.

Để làm gì?

Vì lợi ích của cụm từ này được sử dụng rất nhiều trong tiếng Anh. Trước khi tìm hiểu nghĩa tiếng Việt của for the sake, hãy cùng phân tích các thành phần cấu tạo nên cụm từ này:

 • for the sake nghĩa là: vì lợi ích.

 • of có nghĩa là: của.

  Từ đó các bạn có thể dễ dàng suy ra nghĩa của for the sake trong tiếng Việt. Vì có nghĩa là: Vì lợi ích của ai đó hoặc nhân danh điều gì đó.

  Cụm từ được phát âm là:

  • Anh-Anh: /fər/ | /ðə/ | /seɪk/ | /əv/.

  • Tiếng Anh Mỹ: /fɚ/ | /ðə/ | /seɪk/ | /əv/.

   for the sake of là gì

   Cho – khái niệm, định nghĩa.

   Cấu trúc và cách sử dụng cụm từ cho….

   for the sake of là gì

   Để làm gì? – Cấu trúc và cách sử dụng cụm từ.

   Cấu trúc

   Cách sử dụng

   Ví dụ

   Dành cho

   Bởi vì

   • Chúng ta đừng bất đồng về một vài đô la.
   • Đừng phản đối chỉ vì một vài đô la.
   • Vì mục đích gì

    • Giả sử, để tranh luận, rằng giá cả năm nay tăng 3%.
    • Giả sử, vì lợi ích của lập luận/vì lợi ích của lập luận, rằng giá tăng 3% trong năm nay.
    • Vì bạn thích thứ gì đó

     • Bạn tranh luận chỉ để tranh luận thôi.
     • Bạn chỉ đang tranh luận để tranh luận thôi.
     • Ví dụ tiếng Việt tiếng Anh.

      Dưới đây là một số ví dụ Anh-Việt về cái gì dùng để làm gì. Hi vọng những ví dụ dưới đây có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng của câu for sake trong tiếng Anh.

      • Ví dụ 1: Tôi đang cố gắng duy trì cuộc sống bình thường vì lợi ích của hai con trai tôi.

      • Bản dịch: Tôi đang cố gắng duy trì một cuộc sống bình thường vì lợi ích của hai con trai tôi.

      • Ví dụ 2: Hôn nhân không hạnh phúc nhưng họ vẫn giữ sĩ diện vì con cái.

      • 例句:Họ không hạnh phúc trong hôn nhân, nhưng lại xuất hiện vì con cái.

      • Ví dụ 3: Đối với bạn, tôi hy vọng cô ấy hài lòng với những sắp xếp này.

      • Dịch: Đối với bạn, tôi hy vọng cô ấy hài lòng với sự sắp xếp.

      • Ví dụ 4: Cha mẹ chỉ ở bên nhau vì con cái

      • Dịch: Cha mẹ của họ chỉ ở bên nhau vì con cái của họ.

      • Ví dụ 5: Xây dựng kế hoạch chăm sóc chung cho những bệnh nhân không đáp ứng với các điều kiện riêng lẻ vì tiêu chuẩn chất lượng và hiệu quả.

      • Bản dịch: Đối với các tiêu chuẩn chất lượng và hiệu quả, một kế hoạch chăm sóc chung được phát triển cho những bệnh nhân không đáp ứng với các điều kiện cá nhân.

      • Ví dụ 6: Công dân hay chủ thể xã hội tuân theo các nguyên tắc cơ bản này thông qua thực tiễn xã hội để đạt được sự thừa nhận và khen thưởng của xã hội, từ đó thúc đẩy quá trình tái sản xuất của họ.

      • Dịch: Công dân hoặc các chủ thể xã hội tuân thủ các nguyên tắc cơ bản này thông qua thực tiễn xã hội, để có được sự công nhận và khen thưởng của xã hội, từ đó thúc đẩy quá trình tái sản xuất đầu ra của họ.

       for the sake of là gì

       Để làm gì—ví dụ: tiếng Anh

       • Ví dụ 7: Sự chăm sóc của y tá và thức ăn mà cô ấy chuẩn bị cho bệnh nhân là dành cho một bệnh nhân, một bệnh nhân.

       • Dịch: Sự chăm sóc của y tá và sự chăm sóc mà cô ấy chuẩn bị là vì lợi ích của bệnh nhân, bệnh nhân.

       • Ví dụ 8: Tất nhiên, âm vị học tạo ra sớm vào những năm 1970 đã cung cấp bằng chứng cho thấy các quy tắc xóa được ưu tiên hơn các quy tắc chèn vì tính tổng quát.

       • Bản dịch: Tất nhiên, vì lợi ích chung, âm vị học đầu tiên của những năm 1970 đã cung cấp bằng chứng về các quy tắc ưu tiên xóa hơn chèn.

       • Ví dụ 9: Ở đây chỉ đưa ra các định nghĩa cần thiết cho các ký hiệu tự cung tự cấp và cố định.

       • Bản dịch: Ở đây chúng tôi sẽ chỉ đưa ra các định nghĩa cần thiết cho mục đích của chúng tôi và sửa lại ký hiệu.

       • Ví dụ 10: Quy trình đã được quyết định để không trì hoãn việc bắt đầu can thiệp vì lợi ích của đứa trẻ.

       • Bản dịch: Vì lợi ích của đứa trẻ, chương trình này đã quyết định không trì hoãn việc bắt đầu can thiệp.

       • Ví dụ 11: Để đơn giản, hãy giả sử tuân thủ 100% trong các ước tính này – tỷ lệ tuân thủ thấp hơn sẽ làm giảm chi phí tương ứng.

       • Bản dịch: Để đơn giản, chúng tôi giả định tuân thủ 100% với các bộ lọc trong các ước tính này – tỷ lệ tuân thủ thấp hơn sẽ làm giảm tỷ lệ chi phí.

       • Ví dụ 12: Tuy nhiên, để đơn giản, chúng ta không xác định khai triển của nó là kiểu đệ quy.

       • Dịch: Tuy nhiên, để đơn giản, chúng ta không định nghĩa kiểu tháo gỡ đệ quy.

        Một số cụm từ liên quan.

        for the sake of là gì

        Để làm gì? – Một số cụm từ có liên quan.

        Bảng bên dưới chứa một số cụm từ liên quan đến for the sake. Mong rằng thông qua bảng này, vốn từ vựng tiếng Anh của bạn sẽ được cải thiện.

        Một số cụm từ liên quan đến lợi ích

        Ý nghĩa

        Lượt xấu

        Lượt xấu

        Cùng nhau

        Cùng nhau

        Chia sẻ nền tảng

        Chia sẻ nền tảng

        Còn rất xa

        Còn cả một chặng đường dài phía trước

        for the sake là một cụm từ được sử dụng thường xuyên trong tiếng Anh. Nó được hiểu là ý nghĩa tồn tại nhân danh hoặc vì lợi ích của một cái gì đó. Hi vọng qua bài viết trên của studytienganh.vn, các bạn sẽ biết được for là gì và học thêm được nhiều từ vựng mới. Chúc các bạn mọi điều tốt đẹp nhất trong hành trình học tiếng Anh của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *